Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 HÌnh ảnh ICT tại Đồng nai

 
 •                ...
 •                ...
 • ...
 •                ...
 •                ...
 •                ...
 •                ...
 •                ...
 •                ...
 •                ...
 

 Các báo cáo, trao đổi, tham luận

 
BÁO CÁO KHÁC
MÔ HÌNH - KINH NGHIỆM CƠ QUAN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CÁC TỈNH, BỘ NGÀNH
ĐẢM BẢO AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN.
ĐÀO TẠO - NGUỒN NHÂN LỰC.
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ

Nhà tài trợ

Đơn vị tổ chức

Cơ quan bảo trợ thông tin

Video về hội thảo

 • Người dân xem Hội thảo qua truyền hình tại Điểm Thông tin KHCN xã Xuân Định
 • Người dân xem Hội thảo qua truyền hình tại Điểm Thông tin KHCN xã Xuân Bảo
 • Người dân xem Hội thảo qua truyền hình tại Điểm Thông tin KHCN TT Định Quán
 • Người dân xem Hội thảo qua truyền hình tại Điểm Thông tin KHCN xã Tân An
 • Người dân xem Hội thảo qua truyền hình tại Điểm Thông tin KHCN xã Quang Trung
 • Thư viện video

  Lượt truy cập